czwartek, 8/12/2022 | 11:10 CET
?>
You are here:  / Inne / Samochody typu sedan

Samochody typu sedan

Będąc sprawcą nieszczęśliwego wypadku w co niektórych sytuacjach korporacja ubezpieczeniowa będzie mogła żądać od nas zwrotu sumy wypłaconego odszkodowania poszkodowanemu. Nie zawsze okupione oc broni nas przed wynagradzaniem za szkody, które wyrządziliśmy i należy o tym nie zapominać. Wypłacone rannemu odszkodowanie z oc będziemy musieli oddać ubezpieczycielowi, kiedy okaże się, że szkodę wyrządziliśmy umyślnie i wprawnie. W owym czasie też nie ma co czekać na generali samochód zastępczy. Także w wypadku, gdy prowadziliśmy pojazd pod wpływem alkoholu i używek, firma ubezpieczeniowa ma okazję chcieć zwrotu sumy, jaką wypłaciła poszkodowanemu z oc. Inną sprawą, kiedy będziemy musieli oddać finanse jest prowadzenie wehikułu bez uprawnień. To jednak zależy też, dlaczego mimo nie posiadania prawa jazdy prowadziliśmy samochód. Jeśli taka jazda konieczna była, albowiem staraliśmy się uratować czyjeś istnienie, zdrowie bądź też mienie, bądź kiedy goniliśmy osobę, która naturalnie popełniła przestępstwo, ubezpieczający nie będzie żądał od nas zwrotu wypłaconego poszkodowanemu w wypadku odszkodowania z oc. Tutaj pomaga właściwe zgłoszenie szkody proama. Jeśli pozostaliśmy poszkodowani w wypadku, którego to nie my byliśmy sprawcami, musimy domagać się od ubezpieczyciela sprawcy zadośćuczynienia z polisy oc. Musimy nie zapominać, że takie odszkodowanie z oc obejmuje zarówno szkody materialne jak i te na zdrowiu. I nie powinniśmy tylko jechać pojazdem, który uległ wypadkowi – wtenczas należałoby wypełnić generali zgłoszenie szkody. Oc obejmuje też szkody wyrządzone w czasie wsiadania oraz wysiadania z wehikułu, a także załadunku oraz rozładunku tego wehikułu. Powinniśmy jednakże pamiętać, że to na nas leży obowiązek udowodnienia powstałych krzywd oraz ich wielkości.

źródło: http://gry-farmerskie.com.pl